Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Undervisning og vejledning v/ neuropsykolog

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med erhvervet hjerneskade.

Formål: At afprøve og indlære nye kompenserende strategier, borgeren kan anvende i dagligdagen.

Indhold og metode: Undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af hjerneskadens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Der tages udgangspunkt i de kognitive vanskeligheder og den udtrætning, som hjerneskaden har medført og de problemstillinger disse giver i forhold til det daglige funktionsniveau. Disse problemstillinger kan også dreje sig om ændringer i personlighed samt i det følelsesmæssige og sociale liv Med udgangspunkt i disse problemstillinger arbejdes der med at borgeren afprøver og indlærer nye, kompenserende strategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder på hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1321 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1322 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1323 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter