Undervisning og vejledning v/ neuropsykolog til pårørende

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade

Formål: At den/de pårørende får information omkring hjerneskaden og de strategier den ramte skal indlære, herunder lærer om hjerneskadens følgevirkninger i forhold til den hjerneskadedes og familiens funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. At den/de pårørende bliver undervist i og får vejledning om, hvordan de kan støtte den ramte bedst muligt og får strategier til, hvordan de som pårørende selv kan håndtere den ændrede livssituation.

Indhold og metode: Den/de pårørende får undervisning i hjerneskadens betydning for den ramtes funktions- og aktivitetsniveau samt konkrete, kompenserende strategier mhp. at kunne støtte den ramte bedst muligt i dagligdagen og derved sikre, at de indlærte strategier anvendes i dagligdagen.
Der tages udgangspunkt i problemstillinger, som den ramte og dennes pårørende oplever i dagligdagen. Med udgangspunkt i disse områder undervises den/de pårørende i relevante kompenserende strategier og får information om hjerneskade, følgevirkninger m.v. Den pårørende lærer også strategier i relation til at kunne håndtere de belastninger, den ramtes skade medfører.

Værd at vide: Undervisningen og vejledningen foretages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder inden for hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1324 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1325 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1326 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter