Om vores tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har afasi, dysartri og andre kognitive vanskeligheder. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 


VIDEO: Personer med afasi får undervisning på et kommunikationshold. Der bruges iPad og kommunikationsapp. 

Vi tilbyder:

 • udredning ved talepædagog, hjerneskadekonsulent, synskonsulent, teknologikonsulent eller neuropsykolog
 • eventuelt tværfaglig udredning
 • undervisning
 • rådgivning og vejledning fx i erhverv og beskæftigelse
 • afprøvning af kommunikationsteknologiske hjælpemidler og hjælpemidler, der kan støtte struktur, overblik og planlægning
 • vejledning til pårørende
 • støttegrupper for pårørende.

For at samvær dagligdag og kommunikation kan fungere bedst muligt, er dine pårørende og andre nærtstående også omfattet af vores tilbud.

 

samtale sca 370x289

Kommunikationscentret underviser blandt andet pårørende i, hvordan de støtter samtalen, hvis et familiemedlem er ramt af afasi. Her taler far og søn sammen ved hjælp af SCA-metoden. 

Se videoklip på Youtube

 

 

De fleste borgere fra vores optageområde har mulighed for at få en udredning af deres kommunikative eller kognitive vanskeligheder hos os.

Du finder information om henvendelse her.

Efter udredning er det kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af undervisning eller rådgivning og vejledning hos en talepædagog, hjerneskadekonsulent, synskonsulent/optiker, teknologikonsulent eller neuropsykolog.

Undervisningen er tilrettelagt efter dine individuelle behov.
Eneundervisning tilbydes i korte og længerevarende forløb.
Holdundervisning tilbydes i flere forskellige gruppeforløb, bl.a.:

Kognitive hold

For dig, der har brug for redskaber til at støtte din hukommelse og støtte til at strukturere og planlægge i din dagligdag. Du lærer følgerne af din skade at kende, og hvordan du kan forholde dig til dem på en konstruktiv måde. Blandt andet indgår strategier til problemløsning og strategier til at huske informationer.

Samtalehold

For dig, som kan tale, men som har svært ved at finde ordene. Eller for dig, som har svært ved at holde den røde tråd i en samtale, huske hvad der bliver sagt og sætte struktur på det, du vil sige. Vi arbejder med strategier til samtaleteknik, og kan fx gøre brug af redskaber som iPad og fotos. Du lærer, hvordan du kan kommunikere bedre.

Kommunikationshold

For dig som har meget svært ved at tale. Du lærer at udtrykke dig på andre måder, fx ved at udpege, bruge kropssprog og hjælpemidler. Eksempel på hjælpemidler kan være kommunikationsprogram til fx iPad eller en kommunikationsbog.

Copinghold

For dig, der har  brug for at lære at leve med følgerne af en hjerneskade. Du oplever måske en øget udtrætning, og at dit selvbillede og selvværd er påvirket. Vi arbejder med strategier til at håndtere og respektere trætheden.Vi fokuserer også på håndteringsstrategier og følelsesmæssige aspekter i forbindelse med ændrede livsvilkår. Muligheden for at udveksle erfaringer med andre i samme situation er også en vigtig del af forløbet.

Målet er:

 • at du bliver bedre til fx at huske og planlægge i dagligdagen ved hjælp af kompenserende strategier
 • at du bliver bedre til at kommunikere, og til at fungere i sociale sammenhænge
 • at du og din familie bliver bedre rustet til at håndtere den ændrede livssituation
 • at du, som er i den erhvervsaktive alder, får afklaret dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse

Undervisningens mål er tilpasset din livssituation og den type skade, du har. Målene sættes altid i samarbejde med dig. Vi inddrager også dine pårørende, hvis det er relevant.

Vi udreder dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse. Vi tilrettelægger et forløb, hvor målet er, at du får indarbejdet kompenserende strategier og arbejdsvaner, så du bliver i stand til at udfylde en arbejdsfunktion så selvstændigt som muligt.

Vi lægger vægt på, at både arbejds- og familieliv fungerer bedst muligt.

Vi samarbejder med din kommunes jobcenter, og vi giver vejledning og støtte til samarbejdet mellem dig og din arbejdsplads.

Hvis ydelsen foregår på Kommunikationscentret, kan vi i særlige tilfælde arrangere kørsel. Fx hvis din skade forhindrer dig i at køre bil, og du ikke kan tage offentlig transport. Kontakt Kommunikationscentret, og hør nærmere.

Har du post-commotionelt syndrom (følgevirkninger efter hjernerystelse) kan du få undervisning individuelt eller på hold.

I holdundervisningen arbejder vi især med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre deltagere. Dynamikken i gruppen bidrager til at styrke motivation, selvværd og gåpåmod, og giver god mulighed for at udveksle idéer med andre i samme situation. 

I undervisningen lægger vi vægt på, at du bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår. Blandt andet ved at du:

 • opnår viden om hjernerystelse (psykoedukation)
 • lærer at udnytte dine ressourcer mere optimalt
 • lærer at ændre din tilgang til tingene
 • udvikler strategier, så du bedre kan kompensere for dine kognitive vanskeligheder og udtrætning - det kan være hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som mindfulness mv.
 • får hjælp af undervisere og øvrige deltagere til at indarbejde de nye strategier. 

Vi har forskellige tilbud til dig som har fået en synsnedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade.

Du kan fx få rådgivning og vejledning i brug af hjælpemidler, eller få viden om dine vanskeligheder og lære at bruge kompenserende strategier hos en neuropsykolog.

Du kan også få undervisning i mobility og ADL. Indsatsen er koordineret med specialoptiker, talepædagog, neuropsykolog og evt. kommunal fysioterapeut og ergoterapeut.

Vi rådgiver og vejleder også pårørende og eventuelt personale, som har den daglige kontakt med dig.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter