Om vores tilbud til børn med (ud)tale- eller sprogvanskeligheder

Hvilken hjælp kan mit barn få? Få svar på dine spørgsmål om, hvad vi kan tilbyde børn, der stammer eller som har vanskeligheder med udtale eller sprog. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores tilbud omfatter også børnehaven/skolen og andre personer i nærmiljøet.

Få informationen som pjece

 

Det er dit barns bopælskommune (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn- og Ungerådgivningen el. lign.), der bestemmer om dit barn kan få en udredning, undervisning eller andre ydelser hos os. Derfor skal du først henvende dig til dit barns bopælskommune.

Hvis kommunen bevilger en ydelse hos os, skal du udfylde et ansøgnings- og samtykkeskema vedrørende dit barn. 

Få mere information her.

De ydelser kommunen bevilger, er gratis for dig. Du har også mulighed for selv at henvende dig, og betale for såvel udredning som undervisning.

Dit barns bopælskommune kan bede Kommunikationscentret om at være behjælpelig med en grundig udredning af dit barns ressourcer og vanskeligheder med tale, sprog eller stammen. Ved udredningen tester og iagttager vi dit barn, og taler med dig om dit barns sprog og generelle udvikling. 

I udredningen vurderer vi dit barns behov for støtte, og anbefaler eventuelt at dit barn bliver visiteret til undervisning. Vi udarbejder en kort rapport med konklusion og eventuelle forslag til foranstaltninger. Rapporten sender vi til dit barns bopælskommune, som tager stilling til, om der skal visiteres til undervisning.

Kommunikationscentrets undervisningstilbud er tilrettelagt med afsæt i dit barns ressourcer og vanskeligheder.
Vi kan tilbyde eneundervisning på følgende områder:

Talevanskeligheder (dysfonologi):

Målet er at barnet udvikler en alderssvarende udtale og sætningsdannelse. Undervisningen følges op af vejledning til forældre og pædagoger lærere.


Sproglige vanskeligheder (dysfasi/SLI):

Målet er at støtte muligheder for at udvikle sprog og at styrke evnen til at kommunikere. Forældre og pædagoger/lærere, vil modtage vejledning i hvordan de bedst kan give støtte i dagligdagen.

 
Læbe- ganespalte:

Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for flere kombinationer af misdannelser af læben, gummen og ganen. Spalten kan sidde i den ene eller begge sider og i sjældne tilfælde i midtlinjen. For alle typer gælder, at der er stor forskel på spalternes sværhedsgrad, og dermed også på sværhedsgraden af talevanskelighederne.
Vi tilbyder tidlig og opfølgende vejledning til forældre samt undervisning af barnet. 


Stammen:

For yngre børn, der stammer (i alderen 3-9 år) er målet at styrke spontantale, at forebygge at stammen forværres og at stammeadfærden får en negativ indflydelse på selvopfattelse og sociale relationer.
For skolebørn over 9 år er undervisningen rettet mod at barnet lærer at udtrykke sig, uden at være hæmmet af sin stammen; at forebygge negativ udvikling af stammen og at modificere stammen.
Forældre til børn i alderen 3-9 år kan tilbydes et gruppeforløb sammen med andre forældre til børn, der stammer. Målet er at give forældrene bedre forudsætninger for at støtte deres barns udvikling gennem at modtage viden om stammen fra en talepædagog og udveksle erfaringer med andre.

Det overordnede mål er at styrke dit barns kommunikative færdigheder. Hvordan og hvad vi arbejder med er individuelt, og afhænger af, hvad netop dit barn har brug for. Fx:

  • At give dit barn en aldersvarende udtale og sætningsdannelse
  • At udvikle sprog og styrke evnen til at kommunikere
  • At lære at udtale ord, hvis dit barn har spaltet læbe/gane
  • At lære dit barn at udtrykke sig, hvis det er hæmmet af stammen
Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter