Om vores tilbud på teknologiområdet

Kommunikationscentret kan tilbyde afprøvning af og instruktion i hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser. Vi udreder først behovet af et hjælpemiddel.  Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Du som har en funktionsnedsættelse, og som efter udredning og afprøvning vurderes at have et væsentligt behov for kompensation og støtte, som et teknologisk hjælpemiddel kan afhjælpe.

Inden du kan få et hjælpemiddel, skal vi først udrede de konsekvenser, som funktionsnedsættelse har på din dagligdag.

Udredningen er den indledende samtale, som har til formål at udrede en funktionsnedsættelse og dens konsekvenser for dagligdagen. I udredningen inddrager vi pårørende og netværk i det omfang, det er relevant. Man får enten en tid hos den af vore konsulenter, der er specialist på den specifikke funktionsnedsættelse eller en tid hos en teknologikonsulent. På baggrund af udredningen vurderer konsulenten om der kan være behov for et teknologisk hjælpemiddel. En anbefaling sendes til din bopælskommune, som tager stilling i sagen.

Læs mere om tidsbestilling og henvendelse her

En almindelig computer er ifølge lov om social service defineret som sædvanligt indbo, ikke et hjælpemiddel. Derfor skal man selv betale for sin computer. Synshandicappede kan dog stadig ansøge om at få computeren betalt af kommunen. Dette under forudsætning af, at der er behov for kompenserende software såsom forstørrelsesprogram, talesyntese eller andet.

Hjælpemidler til arbejde eller studier omtales som arbejdsredskab. I udredningen vurderer Kommunikationscentret om du har behov for et arbejdsredskab, og hvilket der egner sig bedst. Når Kommunikationscentret ansøger om et arbejdsredskab, skal blanketten AF82 være udfyldt af såvel ansøger som arbejdsplads/uddannelsessted. Den udfyldte blanket skal afleveres til Kommunikationscentret, som sender blanketten med en anbefaling til din bopælskommune.
Hent blanket AF82 på www.jobcenter.dk – under ”Blanketter”.

Husk at oplyse om ansættelsesforhold. Ved spørgsmål, kontakt en jobkonsulent.

Ja, i forbindelse med afprøvning af hjælpemidlet, giver vi instruktion i brug. I visse tilfælde kan der efterfølgende være behov for at ansøge om ekstra undervisning. Er der tale om en person med et vedvarende behov for hjælp til at anvende hjælpemidlet, er undervisningen hovedsageligt målrettet primære støttepersoner i nærmiljøet.

En bevilling af et personligt hjælpemiddel, skal det betragtes som et udlån. Hvis du ikke længere har anvendelse af hjælpemidlet skal det leveres tilbage til kommunen. Kontakt Kommunikationscentret for nærmere aftale.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter