Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Cochlear implantat, rådgivning og undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Cochlear implanterede borgere

Form: Eneundervisning

Formål: At borgeren kan udnytte Cochlearimplantatet i en sådan grad, at borgeren begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet.

Indhold og metode: Undervisningen drejer sig primært om skelnetræning og suppleres af instruktion i skelnetræning hjemme. Borgeren lærer konkret:

• At udnytte det nye auditive input
• At systematisere lydindtryk (fx høre forskel på lyd og tale)
• Om CI’s muligheder og begrænsninger
• Om kommunikation og aflæring af gamle vaner

Hvis der konstateres behov i forhold til hjælpemidler, kontaktes kommunens sagsbehandler på hjælpemiddelområdet mhp. at drøfte mulighederne. Ved behov suppleres undervisningen desuden med artikulationstræning.
Pårørende har mulighed for at deltage i undervisningen i det omfang, det er muligt og er hensigtsmæssigt.

Værd at vide: Da der er meget stor forskel på hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende, vil nogle borgere have brug for yderligere undervisning (fx holdundervisning) for at opnå optimalt udbytte af implantatet.

A Ydelsesnr.: 2303 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2321 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2320 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D Ydelsesnr.: 2336 Pris: 22.080,- kr. Omfang: 24 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter