Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Høretaktik

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Mennesker med kommunikationsvanskeligheder pga. hørenedsættelse.

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende kommunikationsstrategier i dagligdagen og bliver bevidst om egen rolle og muligheder i kommunikationen.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i udredningen og fokus er på høretaktik. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Pårørende inddrages altid, hvis det er muligt. Undervisningen
er baseret på den evidens, der findes på området, som anbefaler at borgere med hørenedsættelse ud over høreapparatbehandling ligeledes modtager et kort undervisningsforløb i høretaktik.

Ydelsesnr.: 2217
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter