Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Kursus i tegnstøttet kommunikation (TSK)- niveau 2

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Svært hørehæmmede og døvblevne borgere og deres nærmeste pårørende.

Formål: At borger og pårørende kan kommunikere ved hjælp af tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes.

Form: Undervisning i tegnstøttet kommunikation af borger og den pårørende.

Indhold: Der undervises i brug og aflæsning af tegn til støtte for talesproget. I undervisningen anvendes materialet ”Godt begyndt”, ”Godt i gang”, kommunikationsøvelser, fortælling, spil og aflæsning af video. Brug af håndalfabet og mundhåndsystem (MHS) vil indgå i undervisningen.
Første undervisningsgang bruges til udfærdigelse af en individuel undervisningsplan sammen med borgeren. Sidste gang bruges til evaluering med afsæt i borgerens individuelle undervisningsplan.

Værd at vide: Det forudsættes, at borgeren og pårørende har deltaget i kursus på niveau 1.
Det er nødvendigt, at pårørende deltager i undervisningen, med mindre den hørehæmmede jævnligt omgås andre, der bruger tegnstøttet kommunikation. Undervisningen har karakter af et kursus og løber over 6 måneder. Borgeren og dennes pårørende vil efter kurset være i stand til at anvende tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau.

Ydelsesnr.: 2215
Pris: 42.320,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter