Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Tinnitus, holdtilbud

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren gennem psykoedukative teknikker (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer) bliver i stand til at leve så ubegrænset som muligt og har kendskab til hvilke forhold, der virker dæmpende og hvilke, der kan virke forstærkende på tinnitus. At borgeren bliver i stand til at anvende hensigtsmæssige håndteringsteknikker, bl.a. træning i opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Der sættes fælles mål for deltagerne på holdet, hvor der arbejdes ud fra en fælles undervisningsplan, og der tages hensyn til individuelle forudsætninger. Borgeren får bl.a. træning i og lærer at bruge opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent og neuropsykolog. Det er en forudsætning, at borgeren har fået et individuelt forløb. Holdtilbudet bygger videre på den viden om tinnitus og mestringsstrategier, borgeren har tilegnet sig i det individuelle forløb.

Ydelsesnr.: 2210
Pris: 14.107,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 27 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter