Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Tinnitus, undervisning og vejledning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin tinnitus og at en belastning i hverdagen reduceres.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i afdækningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Den anvendte metode er inspireret af principper fra TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy) og kognitiv adfærdsterapi samt bygger på en psykoedukativ tilgang (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer).
Borgere med tinnitus modtager råd og vejledning i forhold til tinnitus for derved at øge deres viden og forståelse af tinnitus og dens indvirkning på deres hverdag. Via hjælp til selvhjælp forsøges at fremme bevidste mestringsstrategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent – Kommunikationscentrets neuropsykolog kan involveres efter behov.

A ydelsesnr.: 2207 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2208 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2209 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 2216 Pris:   3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter