Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Undervisning i anvendelse af høreapparat

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Borgere, der har fået høreapparat for første gang og evt. pårørende. Borgere, der er skiftet til en anden type høreapparat, og som ikke, af fysiske eller kognitive årsager, kan anvende høreapparatet.

Formål: At borgeren får kendskab til høreapparatets muligheder og kan betjene det således, at de begrænsninger hørenedsættelsen medfører i dagligdagen mindskes. At borgeren kan håndtere at leve med en hørenedsættelse (coping).

Indhold: Undervisning i at sætte høreapparatet korrekt i øret, at kunne anvende høreapparatets funktioner, og at kunne vedligeholde høreapparatet. Rådgivning og vejledning i basal høretaktik, hvad det vil sige fysiologisk at miste noget af hørelsen, de sociale konsekvenser af en hørenedsættelse samt rådgivning om copingstrategier.

Værd at vide: Skønnes det undervejs i forløbet, at borgeren ikke er i stand til at opnå formålet, kan der fx tages kontakt til den kommunale hjemmepleje mhp. at afklare muligheden for at få en høreomsorgshjælper tilknyttet borgeren, der kan hjælpe borgeren med problemerne vedr. høreapparatet.

A Ydelsesnr.: 2211 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2212 Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter