Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Undervisning og vejledning - lydfølsomhed

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.
Målgruppe: Borgere med lydfølsomhed og eventuel hørenedsættelse og/eller tinnitus, der dag-ligt generes så meget af lydfølsomhed, at de oplever begrænsninger i hverdagen i forhold til aktivitet og deltagelse.
Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin lydfølsomhed, og at en belastning i hver-dagen reduceres.
Form: Eneundervisning.
Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i ud-redningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Borgere med lydfølsomhed modtager rådgivning og vejled-ning i forhold til lydfølsomhed for derved at øge deres viden og forståelse af lydfølsomhed og dens indvirkning på borgers hverdag. Der anvendes en psykoedukativ tilgang, hvor borger ind-lærer mestringsstrategier f.eks. ift. fx ift. udtrætning, opmærksomhed og koncentration.
Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent

A Ydelsesnr.: 2218  Pris:   3.680,- kr.   Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2219  Pris:   7.820,- kr.   Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2220  Pris: 15.640,- kr.   Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter