Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere eller døve/døvblevne.

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at borgeren kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, eller at borgeren kan anvende strategier for at mindske tinnitus, eller at borgeren fortsat kan betjene sit høreapparat.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. instruktion v/hørekonsulent på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2311
Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.

Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer de borgere, der tidligere har modtaget ydelser inden for høreområdet, synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2315 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 2316 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 2317 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 2318 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter