Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Opfølgning på tidligere indsats/ydelse

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere eller døve/døvblevne.

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at borgeren kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, eller at borgeren kan anvende strategier for at mindske tinnitus, eller at borgeren fortsat kan betjene sit høreapparat.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. instruktion v/hørekonsulent på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2311
Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter