Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Døvblindblevne, rådgivning

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere med en så omfattende hørenedsættelse, at det dobbelte handicap får indflydelse på borgerens mulighed for kompensation for sin funktionsnedsættelse.

Formål: At borgeren gennem rådgivningen får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt, og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Rådgivning og vejledning i forhold til de særlige problemstillinger, den dobbelte funktionsnedsættelse giver. Afprøvning af hjælpemidler, rådgivning om indretning af hjemmet og undervisning i kompenserende teknikker. Indsatsen er koordineret med synskonsulenten. Rådgivning og vejledning vil oftest blive givet ved et hjemmebesøg, og pårørende vil være inddraget. Behov for kontaktperson vurderes.

Værd at vide: Rådgivningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem syns- og hørekonsulent.

A ydelsesnr.: 2306 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2307 Pris: 18.400,- kr. Omfang: 20 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter