Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Hjælpemiddelrådgivning

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1.

Målgruppe: Borgere med hørenedsættelse der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre simple hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve en relevant, ukompliceret hjælpemiddelløsning og rådgive borger og kommune om hvilket hjælpemiddel, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler afprøvning af et høreteknisk hjælpemiddel (fx forstærkertelefon, teleslynge eller anden signalforstærkning) og herunder indgåelse af afprøvningsaftale med leverandøren. Derudover vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler og indhentning af diverse tekniske oplysninger. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Bemærk: Tidl. 2322 "Hjælpemiddelrådgivning, kort forløb" og 2301 "Hjælpemiddelrådgivning" ændres til A og B.

A ydelsesnr.: 2326 Pris: 2.300,- kr. Omfang: 2,5 timer heraf 0,5 vejl. ATA-time
B ydelsesnr.: 2327 Pris: 3.910,- kr. Omfang: 4,25 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter