Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Hjælpemiddelrådgivning, længerevarende indsats

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, stk. 1, nr. 1., 74, 76 eller 100.

Målgruppe: Borgere med omfattende hørenedsættelse, der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve relevante komplekse hjælpemiddelløsninger og rådgive borger og kommune om hvilke hjælpemidler, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler (fx simple kommunikationssystemer, FM-systemer, sammenhængende løsninger, individuelt udformede hjælpemidler) og indhentning af diverse tekniske oplysninger.
Løsning C vil typisk være erhvervssager, der er mere komplekse end Kommunikationscentrets øvrige sager (hjælpemidlerne der skal afprøves kan være omfattende kommunikationssystemer og høreapparatspecifikke hjælpemidler). I de sager hvor hjælpemidlet skal afprøves af borgeren, laves afprøvningsaftaler med leverandøren. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Værd at vide: Hjælpemiddelrådgivningen vil typisk foregå på Kommunikationscentret eller på borgers arbejdsplads. Den kan også foregå i borgerens eget hjem, hvis borgeren ikke kan komme på Kommunikationscentret, fx pga. bevægelseshandicap.

A ydelsesnr.: 2328 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2329 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2330 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter