Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Rådgivning til borgerens netværk

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, støttepersoner eller andre personer, der er en væsentlig del af borgerens netværk i dagligdagen.

Formål: At borgeren undgår social isolation.

Form: Anden specialpædagogisk bistand til netværksperson/-er.

Indhold: Netværket modtager pædagogisk rådgivning om borgerens hørenedsættelse, kommunikative strategier (høretaktik) mhp. at fremme kommunikationen med borgeren, samt hvad der er vigtigt i forhold til at sikre optimal brug af høreapparat og evt. hjælpemidler og dermed undgå social isolation.

Værd at vide: Rådgivningen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov. Rådgivningen vil som udgangspunkt foregå i borgerens eget hjem (herunder bosted), men kan også foregå på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2313
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter