Hørevanskeligheder

Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte. Vælg ydelse nedenfor.

Udredning af hørevanskeligheder

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere og døve/døvblevne.

Formål: At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra ørelæge eller høreklinik. Derefter foretages en udredning i forhold til borgerens behov for daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet og øvrige personlige forhold, fx fysisk og psykisk formåen, boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan. Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: For borgere med hørenedsættelse kan udredningen også ske inden borgeren får høreapparat, med henblik på afklaring af generelle behov og færdigheder i forhold til at kunne anvende eller få gavn af et høreapparat. Det vurderes endvidere, om et simpelt hjælpemiddel vil være en bedre løsning. For borgere der skal cochlearimplanteres, kan udredningen også foregå inden operationen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).
Der ydes rådgivning og vejledning i de særlige problemstillinger, der relaterer sig til kombinationen af forskellige funktionsnedsættelser.
Der faktureres særskilt for audiogrammer.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 2115 Udredning af hørevanskeligheder - på KC:
Pris: 4.140,- kr. Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2117 Udredning af hørevanskeligheder - uden for KC:
Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2120 Udvidet Udredning (Tinnitus, erhvervssager, CI, sager med tolk)
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2119 Tværfaglig Udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2123 Høreudredning, før HA-behandling
Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter