Hvad kan mit barn få undervisning i?

Kommunikationscentrets undervisningstilbud er tilrettelagt med afsæt i dit barns ressourcer og vanskeligheder.
Vi kan tilbyde eneundervisning på følgende områder:

Talevanskeligheder (dysfonologi):

Målet er at barnet udvikler en alderssvarende udtale og sætningsdannelse. Undervisningen følges op af vejledning til forældre og pædagoger lærere.


Sproglige vanskeligheder (dysfasi/SLI):

Målet er at støtte muligheder for at udvikle sprog og at styrke evnen til at kommunikere. Forældre og pædagoger/lærere, vil modtage vejledning i hvordan de bedst kan give støtte i dagligdagen.

 
Læbe- ganespalte:

Læbe-ganespalte er en fællesbetegnelse for flere kombinationer af misdannelser af læben, gummen og ganen. Spalten kan sidde i den ene eller begge sider og i sjældne tilfælde i midtlinjen. For alle typer gælder, at der er stor forskel på spalternes sværhedsgrad, og dermed også på sværhedsgraden af talevanskelighederne.
Vi tilbyder tidlig og opfølgende vejledning til forældre samt undervisning af barnet. 


Stammen:

For yngre børn, der stammer (i alderen 3-9 år) er målet at styrke spontantale, at forebygge at stammen forværres og at stammeadfærden får en negativ indflydelse på selvopfattelse og sociale relationer.
For skolebørn over 9 år er undervisningen rettet mod at barnet lærer at udtrykke sig, uden at være hæmmet af sin stammen; at forebygge negativ udvikling af stammen og at modificere stammen.
Forældre til børn i alderen 3-9 år kan tilbydes et gruppeforløb sammen med andre forældre til børn, der stammer. Målet er at give forældrene bedre forudsætninger for at støtte deres barns udvikling gennem at modtage viden om stammen fra en talepædagog og udveksle erfaringer med andre.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter