Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn/unge med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare barnets kompensationsbehov og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Skærmlæserprogram, der omsætter det visuelle output til syntetisk tale, afprøves, såvel som andre IKT-hjælpemidler, fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelse til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler, såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4411 Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 1 og 2.

Foranstaltning: Afprøvning af IKT.

Målgruppe: Børn/unge med kommunikationsvanskeligheder og deres netværk, herunder pårørende, lærere, pædagoger m.fl.

Formål: At sikre at forudsætningerne er til stede, så barnet og netværket er i stand til at anvende det ansøgte kommunikationshjælpemiddel. At netværket bibringes den nødvendige opbakning, viden og indsigt, så der opnås forståelse for muligheder og begrænsninger ved hjælpemidlet og sikre, at det hjælpemiddel som anbefales bevilget, fungerer optimalt for barnet/den unge.

Indhold: Hjælpemidlet afprøves en periode på op til 3 mdr. I denne periode følges brugen af hjælpemidlet, og der afholdes kursus i software samt netværksmøder, hvor alle implicerede har mulighed for at deltage. Ud fra denne afprøvning vurderes, hvorvidt barnet i væsentlig grad kompenseres af det afprøvede hjælpemiddel, samt hvorvidt de tilstrækkelige ressourcer er til stede/rådighed i netværket. Ved eventuel indstilling til bevilling, vurderes det, hvad der er behov for af såvel opsætninger som supplerende programmer eller hardware. Det afsluttende notat sendes både til familien og den bevilgende kommune.

A ydelsesnr.: 4409  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4417  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4420  Pris: 24.380,- kr.  Omfang: 26,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4421  Pris: 31.280,- kr.  Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter