Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Afprøvning af IKT-hjælpemidler, blinde og svagsynede

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn/unge med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare barnets kompensationsbehov og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Skærmlæserprogram, der omsætter det visuelle output til syntetisk tale, afprøves, såvel som andre IKT-hjælpemidler, fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelse til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler, såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4411 Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter