Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Afprøvning af IKT-hjælpemidler, ifm. fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 1 og 2.

Foranstaltning: Afprøvning af IKT.

Målgruppe: Børn/unge med kommunikationsvanskeligheder og deres netværk, herunder pårørende, lærere, pædagoger m.fl.

Formål: At sikre at forudsætningerne er til stede, så barnet og netværket er i stand til at anvende det ansøgte kommunikationshjælpemiddel. At netværket bibringes den nødvendige opbakning, viden og indsigt, så der opnås forståelse for muligheder og begrænsninger ved hjælpemidlet og sikre, at det hjælpemiddel som anbefales bevilget, fungerer optimalt for barnet/den unge.

Indhold: Hjælpemidlet afprøves en periode på op til 3 mdr. I denne periode følges brugen af hjælpemidlet, og der afholdes kursus i software samt netværksmøder, hvor alle implicerede har mulighed for at deltage. Ud fra denne afprøvning vurderes, hvorvidt barnet i væsentlig grad kompenseres af det afprøvede hjælpemiddel, samt hvorvidt de tilstrækkelige ressourcer er til stede/rådighed i netværket. Ved eventuel indstilling til bevilling, vurderes det, hvad der er behov for af såvel opsætninger som supplerende programmer eller hardware. Det afsluttende notat sendes både til familien og den bevilgende kommune.

A ydelsesnr.: 4409  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4417  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4420  Pris: 24.380,- kr.  Omfang: 26,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4421  Pris: 31.280,- kr.  Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter