Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 og 10, stk. 4

Målgruppe: Forældre og netværk til børn der er bevilget IKT-udstyr og tilhørende
programmer.

Formål: At gøre deltagerne i stand til selvstændigt at udnytte de kompenserende
funktioner i det udstyr og de programmer, der er bevilget. Dette på et niveau, hvor barnets udviklingsmuligheder imødekommes.

Form: Holdundervisning med op til 8 deltagere – alt efter antallet af relevante personer i netværket.

Indhold: Undervisning i brug af udstyret og den særlige brug af standardprogrammer.
Undervisning i det kompenserende udstyr og programmer for at sikre, at barnets særlige behov imødekommes. Undervisningen følger en individuelt udarbejdet plan og afsluttes med en evaluering af det samlede forløb.

A Ydelsesnr.: 4215  Pris: 4.520,- kr.   Omfang: 5 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4216  Pris: 7.232,- kr.   Omfang: 8 timer, heraf 4,75 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 4217  Pris: 14.464,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om social service § 112 og 113, lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 

Målgruppe: Borgere med bevilget Tobii øjenstyringssystem, hvor kommunen har indgået en leverings og serviceaftale med Kommunikationscentret.
Læs om leverings- og serviceaftalen her.

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogisk opfølgning på tidligere indsats og implementering af hjælpemidlet. Derudover skal supporten sikre, at borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk får hjælp til problemstillinger, der påvirker anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem.

Indhold: Rådgivning og vejledning til borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem. Supporten ydes primært i form vejledende konsultationer i hjemmet eller på Kommunikationscentret, som rådgivende netværksmøder i borgerens hverdagsmiljø eller på Kommunikationscentret.

Leverings- og serviceaftale: 

Ydelsesnr. 4323  Pris: 5.424,-kr. Omfang: 6 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 4324 Pris: 9.944,-kr. Omfang: 11 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2

Målgruppe: Børn med bevilgede IKT-hjælpemidler

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogik og implementering af hjælpemidlet. Der udover skal rådgivningen sikre, at barnets forældre/pårørende og nærmeste netværk kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med deres anvendelse af et IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivning og vejledning til barnets forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede IKT-hjælpemiddel. Rådgivningen kan ydes i form af netværksmøder, hvor konkrete problemstillinger tages op.

Ydelsesnr.: 4210   Pris: 7.232,-kr.   Omfang: 8 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 4220   Pris: 13.560,-kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112
Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.
Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer pårørende/kontaktpersoner til børn, der tidligere har modtaget ydelser inden for teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.
Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.


Ydelsesnr.: 4309  Pris: 226,- kr.  Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 4310  Pris: 452,- kr.  Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 4311  Pris: 678,- kr.  Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 4312  Pris: 904,- kr.  Omfang: 60 min

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter