Lovgivning: Lov om social service § 10 stk. 4 og § 112 stk. 6, og § 113 stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 6.8.2007.

Målgruppe: Børn, der har fået bevilget IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen bliver ydet telefonisk og via Teamviewer. Ved Ydelse 4219 kan der evt. også være tale om hjemmebesøg. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

A ydelsesnr.: 4218  Pris: 2.760,- kr.  Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4219  Pris: 4.600,- kr.  Omfang: 5 timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At afhjælpe borgerens behov for udskiftning/ reparation af hjælpemiddel eller behov for vejledning i brug af hjælpemiddel eller program. Kan også dække anden kortvarig bistand.

Indhold: At afhjælpe borgerens akut opståede behov for, fx udskiftning af defekt mindre hjælpemiddel eller iværksættelse af reparation, indenfor den aftalte økonomiske ramme. Det kan også dreje sig om teknisk vejledning via Teamviewer, eller pædagogisk vejledning i fx opsætning af programmer el.lign. Bistanden sættes hurtigt i værk, og der afventes ikke forudgående bevilling.

Værd at vide: Denne bistand ydes I henhold til Administrationsaftalen indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4611
Pris: 920,- kr. Omfang: 1 time

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn der har fået bevilget et elektronisk kommunikationshjælpemiddel eller fået bevilget afprøvning heraf.

Formål: At muliggøre anvendelsen af det elektroniske kommunikationshjælpemiddel i dagligdagen.

Indhold: Montering af barnets kommunikationshjælpemiddel på vedkommendes kørestol(e) eller andre mobilitetshjælpemidler således, at kommunikationen kan ske alle steder, hvor barnet befinder sig. Monteringen sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis pårørende, ergo- eller fysioterapeut, undervisere med flere, og vil som udgangspunkt foregå på Kommunikationscentret.
Et hjælpemiddel kan fastsættes på svingarme el. lign., der monteres på kørestol. Ved placering tages der hensyn til at hjælpemidlet nemt skal kunne betjenes af brugeren, og at personalet fortsat skal have nem adgang til kørestolen. Fx i forbindelse med at borgeren hjælpes i kørestolen. I praksis vil det sige, at udstyret nemt kan svinges til side, uden der skal ske en afmontering.
Kommunikationscentret forestår montering af hjælpemidler på forskellige typer af kørestole: På en eldreven kørestol, hvorfra der skal tages strøm til kommunikationshjælpemidlet, eller på en manuel kørestol, hvor der er behov for en strømforsyning ud over det batteri hjælpemidlet er forsynet med.
I alle tilfælde står Kommunikationscentret for indkøb af de nødvendige elementer.

Ydelsesnr.: 4419  Pris: Konkret pris beregnes 920,- kr. pr. time

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter