Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Diagnosticering af problem med IKT-udstyr

Lovgivning: Lov om social service § 10 stk. 4 og § 112 stk. 6, og § 113 stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 6.8.2007.

Målgruppe: Børn, der har fået bevilget IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen bliver ydet telefonisk og via Teamviewer. Ved Ydelse 4219 kan der evt. også være tale om hjemmebesøg. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

A ydelsesnr.: 4218  Pris: 2.760,- kr.  Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4219  Pris: 4.600,- kr.  Omfang: 5 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter