Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Kørestolsmontering af IKT-hjælpemidler

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn der har fået bevilget et elektronisk kommunikationshjælpemiddel eller fået bevilget afprøvning heraf.

Formål: At muliggøre anvendelsen af det elektroniske kommunikationshjælpemiddel i dagligdagen.

Indhold: Montering af barnets kommunikationshjælpemiddel på vedkommendes kørestol(e) eller andre mobilitetshjælpemidler således, at kommunikationen kan ske alle steder, hvor barnet befinder sig. Monteringen sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis pårørende, ergo- eller fysioterapeut, undervisere med flere, og vil som udgangspunkt foregå på Kommunikationscentret.
Et hjælpemiddel kan fastsættes på svingarme el. lign., der monteres på kørestol. Ved placering tages der hensyn til at hjælpemidlet nemt skal kunne betjenes af brugeren, og at personalet fortsat skal have nem adgang til kørestolen. Fx i forbindelse med at borgeren hjælpes i kørestolen. I praksis vil det sige, at udstyret nemt kan svinges til side, uden der skal ske en afmontering.
Kommunikationscentret forestår montering af hjælpemidler på forskellige typer af kørestole: På en eldreven kørestol, hvorfra der skal tages strøm til kommunikationshjælpemidlet, eller på en manuel kørestol, hvor der er behov for en strømforsyning ud over det batteri hjælpemidlet er forsynet med.
I alle tilfælde står Kommunikationscentret for indkøb af de nødvendige elementer.

Ydelsesnr.: 4419  Pris: Konkret pris beregnes 920,- kr. pr. time

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter