Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud til børn og unge, der kan have behov for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som hjælpemiddel.

IKT-hjælpemidlerne omfatter fx teknologier til kommunikation/tale, til læsning og stavning, til struktur og planlægning eller til at støtte hukommelsen. Der er også teknologier der kan støtte, hvis barnet derudover har et bevægehandicap.

Udredning af behov for IKT ifm. fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Lovgivning: Lov om social service § 112 og lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Børn med kommunikationsvanskeligheder, deres familie og netværk.

Formål: At afdække et eventuelt behov for et IKT-hjælpemiddel samt netværkets ressourcer, og beskrive, hvad der bedst muligt vil kompensere barnet for dets kommunikationshandicap. Der udfærdiges efterfølgende en anbefaling til det videre forløb, evt. et afprøvningsforløb.

Indhold: Indsamling af oplysninger om barnets kommunikative, motoriske og kognitive funktioner og behov, samt netværkets ressourcer i forhold til implementeringen af et evt. IKT-hjælpemiddel.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 4113 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler Pris: 11.500,-kr. Omfang: 12,50 timer, heraf 7 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 4114 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler Pris:  7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf vejl. 4 ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter