Udredning af læse-stavevanskeligheder, børn på 3.-10. klasse-trin

Lovgivning: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn der har læse-stavevanskeligheder.

Formål:
• At udrede type og sværhedsgrad af barnets specifikke læse-stavevanskeligheder/ordblindhed
• At udrede hvordan læse-stavevanskelighederne giver problemer i skole og dagligdag
• At give forældrene viden om og forståelse for barnets læse-stavevanskeligheder og mulighederne for at støtte barnet

Indhold: Undersøgelsen indledes med en lille samtale med barnet for at få indtryk
af, hvordan det forholder sig til vanskelighederne. Barnet vil derefter få opgaver inden for fx:
• Læsning: Højtlæsning og stillelæsning
• Stavning: Højtstavning og orddiktat
• Skrivning på computer

Opgavernes sværhedsgrad tilpasses altid barnets alder og aktuelle niveau.
Læsepædagogen ser bl.a. på læsehastighed, læseforståelse og fejltyper og på, hvordan barnet griber de forskellige opgaver an. Læsepædagogen vurderer også barnets korttidshukommelse og de sproglige funktioner, som er væsentlige for læse- og staveudviklingen. Fx ordforråd og udtale.

Opfølgende samtale med forældre: Efter undersøgelsen får forældrene tilsendt en rapport og indbydes til opfølgende samtale om resultaterne, herunder hvordan de bedst kan støtte deres barn i dagligdagen mht. læsning og stavning.

Omfang: Testen foregår over 2 gange gerne med deltagelse af forældre. Der afholdes en afsluttende samtale med forældrene.

Bemærkninger: I tilknytning til testen og samtalen med forældrene er der mulighed for vejledning til skolen/kommunen, såfremt det ønskes.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

Ydelsesnr.: 4115 Udredning læse-stavevanskeligheder mhp. vurdering af kompensation med IKT 
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter