Eneundervisning i anvendelse af IKT-hjælpemidler, hard- og software

Lovgivning: Lov om specialundervisning for børn og unge eller lov om social service §§112 og 10,
stk. 4

Målgruppe: Børn og unge med kommunikationsvanskeligheder, børn og unge med motoriske vanskeligheder,
der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe børn og unge i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende
funktioner.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4202  Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter