Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Voksne borgere med kommunikationsvanskeligheder, voksne borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær samt voksne borgere med kognitive, herunder hukommelsesmæssige, vanskeligheder.

Formål: At afdække borgerens konkrete behov og rådgive om, hvilke hjælpemidler der bedst kan kompensere i den aktuelle situation. Der afprøves specifikke hjælpemidler. Desuden at sikre, at hjælpemidlet i evt. afprøvningsperiode kan anvendes af borger og dennes omgivelser, samt at omgivelserne yder den opbakning, som er nødvendig, for at implementeringen kan lykkes.

Indhold: Afprøvning af IKT-hjælpemidler, fx strukturhjælpemidler, talemaskiner, hjælpemidler til skriftlig kommunikation samt omverdenskontrol.
Endvidere alternativt betjeningsudstyr som fx specialmus/tastatur, 0/1 kontakter, joysticks m.m.
Ved afslutning udfærdiges en anbefaling til kommunen om bevilling eller afslag, alt efter afprøvningens udfald. Der vil i anbefalingen være redegjort for afklaring af lovgivning samt væsentlighed i forhold til det afprøvede hjælpemiddel.

A ydelsesnr.: 4401 Pris:   8.740,- kr. Omfang: 9,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4402 Pris: 15.640,- kr. Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4403 Pris: 23.460,- kr. Omfang: 25,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4404 Pris: 31.280,- kr. Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
E ydelsesnr.: 4422 Pris:   5.520,- kr  Omfang: 6 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Blinde og svagsynede med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare borgerens kompensationsbehov, og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Afprøvning af skærmlæserprogram, som omsætter det visuelle output til syntetisk tale; IKT-hjælpemidler som fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelsesprogrammer til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4406 Pris: 10.810,- kr. Omfang: 11,75 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10, stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med læse-stavevanskeligheder.

Formål: At finde frem til det IKT-hjælpemiddel eller program, der bedst muligt kompenserer for borgerens læse-stavevanskeligheder, herunder at sikre, at hjælpemidlet lever op til kravene om at være bedst og billigst.

Indhold: Vurdere om borgeren har de fornødne færdigheder til at benytte IKT-hjælpemidler, fx benytte mus og forstå tekst, der læses op med talesyntese.

At afprøve hjælpemidler der kan:
• Indscanne skreven tekst. Oplæse tekst ved hjælp af talesyntese
• Læse det man skriver højt ved hjælp af talesyntese
• Foreslå ord under skrivning ved hjælp af ordprædiktionsprogram og talesyntese
• Læse tekst højt fra Internettet og e-mail ved hjælp af talesyntese
• Læse tekst højt ved hjælp af talesyntese, når man flytter musen henover teksten (fx at få læst højt, hvad der står på skærmen - ikoner fejlmeddelelser m.m.)

Ydelsesnr.: 4405 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter