Afprøvning af IKT-hjælpemidler

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Voksne borgere med kommunikationsvanskeligheder, voksne borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær samt voksne borgere med kognitive, herunder hukommelsesmæssige, vanskeligheder.

Formål: At afdække borgerens konkrete behov og rådgive om, hvilke hjælpemidler der bedst kan kompensere i den aktuelle situation. Der afprøves specifikke hjælpemidler. Desuden at sikre, at hjælpemidlet i evt. afprøvningsperiode kan anvendes af borger og dennes omgivelser, samt at omgivelserne yder den opbakning, som er nødvendig, for at implementeringen kan lykkes.

Indhold: Afprøvning af IKT-hjælpemidler, fx strukturhjælpemidler, talemaskiner, hjælpemidler til skriftlig kommunikation samt omverdenskontrol.
Endvidere alternativt betjeningsudstyr som fx specialmus/tastatur, 0/1 kontakter, joysticks m.m.
Ved afslutning udfærdiges en anbefaling til kommunen om bevilling eller afslag, alt efter afprøvningens udfald. Der vil i anbefalingen være redegjort for afklaring af lovgivning samt væsentlighed i forhold til det afprøvede hjælpemiddel.

A ydelsesnr.: 4401 Pris:   8.740,- kr. Omfang: 9,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4402 Pris: 15.640,- kr. Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4403 Pris: 23.460,- kr. Omfang: 25,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4404 Pris: 31.280,- kr. Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
E ydelsesnr.: 4422 Pris:   5.520,- kr  Omfang: 6 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter