Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud om informations- og kommunikationsteknologi, der kan kompensere for følgevirkningerne af en borgers funktionsnedsættelse. Vælg ydelse nedenfor.

Afprøvning af IKT-hjælpemidler, blinde/svagsynede

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Blinde og svagsynede med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare borgerens kompensationsbehov, og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Afprøvning af skærmlæserprogram, som omsætter det visuelle output til syntetisk tale; IKT-hjælpemidler som fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelsesprogrammer til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4406 Pris: 10.810,- kr. Omfang: 11,75 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter