Lovgivning: Lov om social service §§ 112 og 113, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At sikre at hjælpemidlet fungerer og yder optimal kompensation. Derudover skal rådgivningen sikre, at borgeren løbende kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med deres IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivningen og vejledningen ydes, når borgeren henvender sig pga. problemer med deres IKT-hjælpemiddel. Problemerne kan være af både teknisk og anvendelsesmæssig karakter. Rådgivningen vil primært blive ydet telefonisk og i hjemmet. Nærværende ydelse omfatter borgerens bevilgede udstyr og programmer og brug af dette.

Ydelsesnr.: 4318 Pris:   8.280,- kr.   Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 4319 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 og 113, lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler, hvor kommunen har indgået en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret. Læs mere om aftalen på www.kc-hil.dk/leverings-serviceaftale

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogisk opfølgning på tidligere indsats og implementering af hjælpemidlet. Derudover skal supporten sikre, at borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk får hjælp til problemstillinger, der påvirker anvendelsen af det bevilgede IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivning og vejledning til borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem. Supporten ydes primært i form vejledende konsultationer i hjemmet eller på Kommunikationscentret, som rådgivende netværksmøder i borgerens hverdagsmiljø eller på Kommunikationscentret.

Leverings- og serviceaftale: 

Ydelsesnr. 4323  Pris: 5.280,-kr.  Omfang: 6 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 4324 Pris: 9.680,-kr. Omfang: 11 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.
Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer de borgere, der tidligere har modtaget ydelser inden for høreområdet, synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4304 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 4305 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 4306 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 4307 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter