Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud om informations- og kommunikationsteknologi, der kan kompensere for følgevirkningerne af en borgers funktionsnedsættelse. Vælg ydelse nedenfor.

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler. Der er tale om indkøb fra en eller flere leverandører eller, at løsningen består af flere enkeltelementer, som skal samles.

Formål og indhold: Det bevilgede IKT-udstyr indkøbes, registreres i lagersystem på hjemkommune og borgers cpr-nr., og udleveres til borgeren.

A Ydelsesnr.: 4510   Pris: 1.356,- kr.  Omfang: 1,5 timer, heraf 0,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4511   Pris: 4.068,- kr.  Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler

Formål og indhold: At indkøbe, udlevere og instruere i brug af IKT-hjælpemidler. At sætte borgeren i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompensere for vanskelighederne.

A Ydelsesnr.: 4503   Pris: 4.972,- kr.   Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4509   Pris: 9.944,- kr.   Omfang: 11 timer, heraf 7,5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 4512   Pris: 5.876,- kr.   Omfang: 6,5 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter