Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade eller en neurologisk lidelse, der gør skriftlig kommunikation svær eller vanskeliggør brug af hverdagsteknologi til kommunikation.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende hverdagsteknologi (computer, tablet, smartphone) til kommunikation og deltagelse - herunder kompenserende funktioner på aktuelle teknologier.

Form: Eneundervisning

Indhold: Undervisning i at benytte kommunikationsværktøjer som sms, mail, skype, digital post, borger.dk mm. Afhængig af behov, introduceres borgeren i at benytte de kompenserende funktioner på egne teknologier

A Ydelsesnr.: 4225 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere, der har fået bevilget et hjælpemiddel

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompenseres for den nedsatte funktionsevne.

Indhold: Kommunikationscentrets konsulent varetager instruktionen i brug af det aktuelle hjælpemiddel.

Ydelsesnr.: 4505 Pris: 3.220,- Omfang: 4 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Eneundervisning – enten på Kommunikationscentret eller i borgerens eget hjem.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Pris: (ydelsen foregår i hjemmet)
A ydelsesnr.: 4201 Pris: 10.580,- kr. Omfang: 11,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4202 Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4203 Pris: 28.060,- kr. Omfang: 30,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4204 Pris: 37.720,- kr. Omfang: 41 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Pris: (ydelsen foregår på Kommunikationscentret)
A ydelsesnr.: 4211 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4212 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4213 Pris: 21.620,- kr. Omfang: 23,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4214 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive og herunder hukommelsesmæssige vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold:
Undervisning i brug af tablets, computere og andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, fx apps til tablets. Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelt udfærdiget undervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4205 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 30 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere som ønsker at benytte NemId til f.eks. Digitalpost, borger.dk, netbank o.a. via deres computer, tablet eller smartphone.

Form: Eneundervisning på Kommunikationscentret.

Indhold: Undervisning i at benytte digital post, borger.dk samt viden om Netbank og de muligheder der i forbindelse med at være digitalborger. Afhængig af behov, introduceres borgeren i at benytte de kompenserende funktioner i smartphone og tablet.

Ydelsesnr.: 4250 Pris: 4.600,- Omfang: 5 timer, heraf 3 timer vejl. ATA

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter