Holdundervisning i anvendelse af IKT-hjælpemidler

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive og herunder hukommelsesmæssige vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold:
Undervisning i brug af tablets, computere og andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, fx apps til tablets. Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelt udfærdiget undervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4205 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 30 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter