Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At installere bevilget software på PC eller andet kommunikativt redskab.

Indhold: Installation af softwareprogrammer på borgers/bevilget PC, eller på andet kommunikativt produkt. Installationsydelsen omfatter installation samt sikring af funktionalitet i form af test af løsning, efter forudgående indkøbsydelse.

Ydelsesnr.: 4624 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer

Lovgivning: Lov om social service § 112

Målgruppe: Borgere der har fået bevilget et elektronisk kommunikationshjælpemiddel eller fået bevilget afprøvning heraf.

Formål: At muliggøre anvendelsen af det elektroniske kommunikationshjælpemiddel i dagligdagen.

Indhold: Montering af borgerens kommunikationshjælpemiddel på vedkommendes kørestol(e) eller andre mobilitetshjælpemidler således, at kommunikationen kan ske alle steder, hvor borgeren befinder sig.
Monteringen sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis pårørende, ergo- eller fysioterapeut, undervisere med flere, og vil som udgangspunkt foregå på Kommunikationscentret.
Et hjælpemiddel kan fastsættes på svingarme el. lign., der monteres på kørestolen. Ved placering tages der hensyn til at hjælpemidlet nemt skal kunne betjenes af brugeren og at personalet fortsat skal have nem adgang til kørestolen. Fx i forbindelse med at borgeren hjælpes i kørestolen. I praksis vil det sige, at udstyret nemt kan svinges til side, uden der skal ske en afmontering.
Kommunikationscentret forestår montering af hjælpemidler på forskellige typer af kørestole: På en eldreven kørestol, hvorfra der skal tages strøm til kommunikationshjælpemidlet. På en manuel kørestol, hvor der er behov for en strømforsyning ud over det batteri hjælpemidlet er forsynet med.
I alle tilfælde står Kommunikationscentret for indkøb af de nødvendige elementer.

Ydelsesnr.: 4420 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At afhjælpe borgerens behov for udskiftning/ reparation af hjælpemiddel eller behov for vejledning i brug af hjælpemiddel eller program. Kan også dække anden kortvarig bistand.

Indhold: At afhjælpe borgerens akut opståede behov for fx udskiftning af defekt mindre hjælpemiddel eller iværksættelse af reparation indenfor den aftalte økonomiske ramme. Det kan også dreje sig om teknisk vejledning via Teamviewer, eller pædagogisk vejledning i fx opsætning af programmer el.lign. Bistanden sættes hurtigt i værk, og der afventes ikke forudgående bevilling.

Værd at vide: Denne bistand ydes I henhold til Administrationsaftalen indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4610 Pris: 920,- kr. Omfang: 1 time

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 113 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der i så fald skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen og vejledningen ydes, når kommunen har bevilget diagnosticeringsydelsen. Rådgivningen vil i første omgang blive ydet telefonisk og via Teamviewer, som er et program for fjernsupportering. Det vil til tider kræve et besøg i borgerens hjem for at afklare problematikken, fx såfremt problemet er af hardwaremæssig karakter. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

Værd at vide: Der gøres opmærksom på, at vi også udbyder ydelsen "Support til software og opsætning (blinde/svagsynede)". Denne sikrer, at borgeren løbende kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med sit IKT-hjælpemiddel. Ydelsen giver borgeren mulighed for at henvende sig med problemer ift. deres hjælpemiddel.
For de kommuner, der ønsker det, kan der i ydelsen indgå, at der indenfor en beløbsramme på op til 1.500 kr. foretages f.eks. opgradering af software eller udskiftning af defekt hjælpemiddel (scanner, printer el. lign.) ifm. besøg i hjemmet.

For kommuner, der har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

A ydelsesnr.: 4312 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4313 Pris: 4.600,-kr. Omfang: 5 timer

For kommuner, der ikke har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

C ydelsesnr.: 4321 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer
D ydelsesnr.: 4322 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter