Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud om informations- og kommunikationsteknologi, der kan kompensere for følgevirkningerne af en borgers funktionsnedsættelse. Vælg ydelse nedenfor.

Diagnosticering af problem med IKT-udstyr

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 113 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der i så fald skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen og vejledningen ydes, når kommunen har bevilget diagnosticeringsydelsen. Rådgivningen vil i første omgang blive ydet telefonisk og via Teamviewer, som er et program for fjernsupportering. Det vil til tider kræve et besøg i borgerens hjem for at afklare problematikken, fx såfremt problemet er af hardwaremæssig karakter. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

Værd at vide: Der gøres opmærksom på, at vi også udbyder ydelsen "Support til software og opsætning (blinde/svagsynede)". Denne sikrer, at borgeren løbende kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med sit IKT-hjælpemiddel. Ydelsen giver borgeren mulighed for at henvende sig med problemer ift. deres hjælpemiddel.
For de kommuner, der ønsker det, kan der i ydelsen indgå, at der indenfor en beløbsramme på op til 1.500 kr. foretages f.eks. opgradering af software eller udskiftning af defekt hjælpemiddel (scanner, printer el. lign.) ifm. besøg i hjemmet.

For kommuner, der har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

A ydelsesnr.: 4312 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4313 Pris: 4.600,-kr. Omfang: 5 timer

For kommuner, der ikke har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

C ydelsesnr.: 4321 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer
D ydelsesnr.: 4322 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter