Informations- og kommunikationsteknologi

Kommunikationscentret har tilbud om informations- og kommunikationsteknologi, der kan kompensere for følgevirkningerne af en borgers funktionsnedsættelse. Vælg ydelse nedenfor.

Mini-udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante sagsakter, fx oplysninger fra sygehus, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre at afklare om borgeren skal have en almindelig udredende samtale. Borgeren bliver rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre tilbud efter anden lovgivning i kommunen.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 4113 Pris: 1.808,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 4114 Pris: 2.712,- kr. Omfang: 3 timerDenne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter