GoTalk Now skærmvisning

På botilbuddet Højsletten er målet at give den enkelte beboer støtte til at leve et liv med så stor selvstændighed, medindflydelse og selvbestemmelse som muligt. For at bakke op om denne proces har botilbuddet i 2015 implementeret informations- og kommunikationsteknologi (IKT), bl.a. i form af iPads. 

Personalet har fået til opgave at tilegne sig viden om kompenserende IKT, omsætte denne viden pædagogisk og indarbejde IKT’en i den daglige praksis. Indsatsen kræver ressourcer i implementeringsfasen, men IKT’en giver også noget af den tid personalet ellers ville have brugt på dokumentation tilbage til beboeren.

Det mener Eva Niendam, leder på botilbuddet Højsletten. Hun siger:

”Der er jo ufatteligt mange krav til dokumentation i den pædagogiske praksis, og der er en tilsynsenhed indover. Dokumentation kan godt gøres tungt. Men det væsentligste er, at der sker en progression hos den enkelte, og at måden vi gør det på, er målbar. En målbar indsats er i alles interesse: Beboerne, deres pårørende, medarbejderne og sagsbehandlernes.”

Dokumentation af proces

”Et af vores fokusområder er at skabe mål og delmål for den pædagogiske indsats på Højsletten. På handleplansmøder bruger vi iPads til at illustrere delmålene i processen mod det endelige mål.”

Eva eksemplificerer dette med en beboer, der skal lære at vaske tøj. Delmålene vises trin-for-trin i billeder af, hvordan man lægger tøjet i maskinen, indstiller vaskeprogram, trykker på knappen osv. Alle trin i en hvilken som helst proces, kan beskrives pædagogisk med IKT. Og det giver også pædagogerne et fælles udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, mener hun.

Træningen ligger i processen

”Ved at arbejde målrettet med alle trin i den pædagogiske proces, får vi en fælles forståelse af, hvad det er vi gør, hvordan vi arbejder her på Højsletten. Hvis en beboer fx har sagt ja til at komme på en indkøbstur, er det ikke tilstrækkeligt blot at krydse af, at man har været på indkøb med beboeren. Beboeren skal først have været med til at udarbejde en indkøbsliste,” siger Eva, og understreger:

”Du kan sætte nok så mange krydser, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan vi gør det. Det er i processen træningen ligger.”