Udredning af kommunikation, sprog og tale

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser og andre indlæringsvanskeligheder. Evt. i kombination med en syns- og/eller hørenedsættelse.

Formål: At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. kommunikation. At redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. At borgeren gennem rådgivning får mulighed for at føre en så uafhængig tilværelse som muligt. At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes art og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, testning, screening og observationer.

Indhold: Oplysninger vedr. borgerens sproglige udvikling, baggrund og forventninger og behov i forhold til afdækningen indhentes ved hjælp af et spørgeskema. Afdækningen foregår ved hjælp af sproglige tests, samtale og observationer, evt. optages undersøgelsen på video. I afdækningen vil der indgå en vurdering af, om borgeren evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borgeren i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.
Desuden inddrages borgerens pårørende og øvrige netværk, fx personalegrupper, efter behov og nærmere aftale. Efterfølgende udarbejdes en kort rapport med konklusion og foranstaltningsforslag, herunder en individuel undervisningsplan såfremt der peges på undervisning.

Værd at vide: Ydelsen kan både gives på Kommunikationscentret og i borgerens eget miljø.

Særligt ved tværfaglige udredninger:
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan afdækningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 8110: Udredning af kommunikation, sprog og tale - på KC:
Pris: 6.440,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8111: Udredning af kommunikation, sprog og tale – uden for KC:
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8112: Tværfaglig udredning 
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter