Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med kommunikationsvanskeligheder på baggrund af medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser.

Formål: At øge borgerens muligheder for at kommunikere med pårørende og netværkspersoner i de nære omgivelser.

Indhold og metode: Undervisningen af borgeren er baseret på aktiv inddragelse af netværket, f.eks. bomiljø og familie. Undervisningen tilrettelægges individuelt og der udarbejdes en individuel undervisningsplan, hvor målene drøftes med borger, familie og støttepersoner. Hvis borgeren har et kommunikationshjælpemiddel inddrages dette så vidt muligt i undervisningen, og netværket styrkes i brugen af dette. Som en del af undervisningen kan der gives rådgivning og vejledning til nærmiljøet.

A ydelsesnr.: 8201 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 8202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 8203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende og netværk til voksne med kommunikationsvanskeligheder på baggrund af medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser.

Formål: At øge de pårørendes og netværkets muligheder for at styrke borgerens kommunikation med omgivelserne i dagligdagen.

Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i resultaterne af en afdækning. Pårørende og personale får vejledning i forhold til de pædagogiske perspektiver og handlemuligheder afdækningen peger i retning af - evt. sat i relation til borgerens handleplan. Hvis borgeren har et kommunikationshjælpemiddel inddrages dette aktivt i undervisningen, og der gives ideer til udvikling af brugen af det

Værd at vide: Undervisningen og vejledningen foregår i borgerens miljø. Forløbet er baseret på aktiv inddragelse af borgeren, bo-/dagmiljø og evt. pårørende.

A ydelsesnr.: 8219 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 8220 Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter