Kørsel

Se ydelser vedrørende kørsel nedenfor. 

Lovgivning: Efter den lov ydelsen faktureres efter.
Kommunikationscentret indstiller i særlige tilfælde til, at den anbefalede ydelse foregår i hjemmet. Dette kan skyldes, at borger kognitivt og/eller fysisk er for dårligt fungerende til at modtage et tilbud på Kommunikationscentrets matrikel. Der kan også være særlige pædagogiske årsager, der taler for, at ydelsen foregår i borgers hjem.
Kørselsydelser har løbenumre, idet kørsel normalt vil variere fra ydelse til ydelse afhængigt af ydelsens varighed. Der anvendes en beregningsmodel, hvori konsulentens tid til befordring beregnes.

Pris: 880,- kr. pr. time
Ydelsesnr.: 00701 (ADHD, ADD mv.); 4710 (IKT); 8710 (kommunikation, tale, sprog); 1720 (erhvervet hjerneskade); 5710 (stammen); 0710 (stemme, tale); 3710 (syn); 2710 (hørelse)

Lovgivning: Lov om social service § 112
De kommuner - som har indgået aftale med Kommunikationscentret vedr. varetagelse af admini-strationen og formidling af synshjælpemidler samt komplekse informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler til borgere i kommunen med en funktionsnedsættelse, der er omfattet af bestemmelserne i lov om social service §§ 112 og 113, og hvis vanskeligheder kan afhjælpes med syns og/eller informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler - betaler for kørsel fra borgers hjem og til Kommunikationscentret af større genbrugshjælpemidler og større hjælpemidler til reparation.

Ydelsesnr.: 3702  Pris: 438,- kr. pr. kørsel

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem, på siden om cookies og privatlivspolitik - klik her. Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter
Cookies