Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med medfødt hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Formål: At udrede barnets forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.
At give foranstaltningsforslag, der kan støtte barnets udvikling af kommunikation, sprog og tale.

Indhold: Barnet undersøges ved hjælp af sproglige tests, iagttagelser og samtale med barn og forældre. Oplysninger fra fagpersoner, fx kommunal talepædagog inddrages efter behov. I forbindelse med undersøgelsen vurderes barnets behov for alternativ støtte fx tegn til tale og billedstøtte. Efter undersøgelsen udarbejdes en kort rapport med konklusion og foranstaltningsforslag. Der afholdes et møde med deltagelse af forældre og relevante fagfolk, hvor undersøgelsen gennemgås.

Værd at vide: Undersøgelsen foregår almindeligvis på Kommunikationscentret. Barnet kan dog visiteres til undersøgelse i hjemmet/botilbud. Undersøgelsen kan også omfatte vurdering af barnets behov for teknologisk kommunikationsudstyr.
En undersøgelse kan enten indeholde vejledning (se ydelsesmuligheder nedenfor) eller efterfølges af et selvstændigt vejledningsforløb for forældre og/eller personale eller af et undervisningstilbud efter nærmere aftale med visiterende kommune.
Kommunikationscentret kan også tilbyde at supervisere kommunal talepædagog, lærere og pædagoger i deres arbejde med barnet.

Ydelsesnr.: 8111 (undersøgelse på KC):
Pris: 6.440,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8112 (undersøgelse uden for KC):
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8114 (undersøgelse med vejledning):
Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

 

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med komplekse kognitive og tale-, sprog- og kommunikative funktionsnedsættelser, evt. også høre- og synsnedsættelser. Fx børn med komplekse adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser - fra ADD/ADHD til autismespektrumforstyrrelser, gennemgribende indlæringsvanskeligheder og eksekutive dysfunktioner.

Formål: At udrede barnets kognitive og tale-, sprog- og kommunikative forudsætninger, færdigheder og behov. At redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Herunder at vurdere udviklings- og kompensationsmuligheder.

Form: Barn og forældre indkaldes til undersøgelse, observation og samtale ved logopæd og neuropsykolog. Undersøgelsen foregår over flere gange og kan efter aftale foregå i barnets lokalmiljø. Der afholdes et møde med deltagelse af forældre og relevante fagfolk, hvor undersøgelsen og konklusionen gennemgås og forslag til videre foranstaltninger drøftes. Evt. oplæg til visitation sendes efterfølgende til barnets hjemkommune.

Indhold: Barnets funktionsnedsættelser udredes ved hjælp af tale-/sproglige og neuropsykologiske tests, iagttagelser og samtale med barn og forældre. Før undersøgelsen indhentes relevante oplysninger fra andre fagpersoner, fx kommunal talepædagog, læger m.fl.
Der udarbejdes konklusion og oplæg til eventuelle yderligere foranstaltninger i henhold til de særlige problemstillinger, som kombinationen af forskellige funktionsnedsættelser giver. Foranstaltningsforslag kan være forslag til yderligere undersøgelse, undervisning eller vejledningsforløb.

Værd at vide: Den tværfaglig undersøgelse tilbydes som et supplement til den udredning kommunen selv kan foretage, når der er behov for en specialiseret neuropsykologisk og neurolingvistisk udredning. Undersøgelsen er som udgangspunkt tværfaglig. Afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter kan undersøgelsen foretages i samarbejdet mellem talepædagog, neuropsykolog og evt. høre- og synskonsulent. Den specialiserede undersøgelse kan også foretages af enten neuropsykolog eller talepædagog efter nærmere aftale.

Det er kommunen der visiterer til en tværfaglig undersøgelse. Undersøgelsen kan efterfølges af et undervisningsforløb til barnet og/eller et vejledningsforløb til forældre, kommunal talepædagog, lærere og pædagoger eller andre fagpersoner omkring barnet, såfremt barnets hjemkommune visiterer til dette.

Ydelsesnr.: 8113 Pris: 16.560,- kr. Omfang: 18 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter