Medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser

Kommunikationscentret har ydelser til børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Ydelserne nedenfor er målrettet børn med komplekse kognitive og tale-, sprog- og kommunikative funktionsnedsættelser, eller børn med komplekse adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser.

Tværfaglig udredning ved logopæd og neuropsykolog ifm. komplekse børnesager

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med komplekse kognitive og tale-, sprog- og kommunikative funktionsnedsættelser, evt. også høre- og synsnedsættelser. Fx børn med komplekse adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser - fra ADD/ADHD til autismespektrumforstyrrelser, gennemgribende indlæringsvanskeligheder og eksekutive dysfunktioner.

Formål: At udrede barnets kognitive og tale-, sprog- og kommunikative forudsætninger, færdigheder og behov. At redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Herunder at vurdere udviklings- og kompensationsmuligheder.

Form: Barn og forældre indkaldes til undersøgelse, observation og samtale ved logopæd og neuropsykolog. Undersøgelsen foregår over flere gange og kan efter aftale foregå i barnets lokalmiljø. Der afholdes et møde med deltagelse af forældre og relevante fagfolk, hvor undersøgelsen og konklusionen gennemgås og forslag til videre foranstaltninger drøftes. Evt. oplæg til visitation sendes efterfølgende til barnets hjemkommune.

Indhold: Barnets funktionsnedsættelser udredes ved hjælp af tale-/sproglige og neuropsykologiske tests, iagttagelser og samtale med barn og forældre. Før undersøgelsen indhentes relevante oplysninger fra andre fagpersoner, fx kommunal talepædagog, læger m.fl.
Der udarbejdes konklusion og oplæg til eventuelle yderligere foranstaltninger i henhold til de særlige problemstillinger, som kombinationen af forskellige funktionsnedsættelser giver. Foranstaltningsforslag kan være forslag til yderligere undersøgelse, undervisning eller vejledningsforløb.

Værd at vide: Den tværfaglig undersøgelse tilbydes som et supplement til den udredning kommunen selv kan foretage, når der er behov for en specialiseret neuropsykologisk og neurolingvistisk udredning. Undersøgelsen er som udgangspunkt tværfaglig. Afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter kan undersøgelsen foretages i samarbejdet mellem talepædagog, neuropsykolog og evt. høre- og synskonsulent. Den specialiserede undersøgelse kan også foretages af enten neuropsykolog eller talepædagog efter nærmere aftale.

Det er kommunen der visiterer til en tværfaglig undersøgelse. Undersøgelsen kan efterfølges af et undervisningsforløb til barnet og/eller et vejledningsforløb til forældre, kommunal talepædagog, lærere og pædagoger eller andre fagpersoner omkring barnet, såfremt barnets hjemkommune visiterer til dette.

Ydelsesnr.: 8113 Pris: 16.560,- kr. Omfang: 18 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter