Eneundervisning i kommunikation, sprog og tale

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med medfødt hjerneskade og/eller udviklingsforstyrrelser.

Formål: At styrke barnets kommunikation og sproglige udvikling samt vejlede forældre og fagpersoner omkring barnet i hvorledes barnet støttes og stimuleres.

Indhold: Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med visiterende kommune, og der indgås aftale om, hvordan timerne fordeles mellem undervisning af barnet, samt undervisning og vejledning til forældre og evt. pædagoger/lærere.
Det forudsættes, at barnet er udredt kommunikativt og sprogligt inden undervisningsforløbet starter. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan, hvor målene for undervisningen formuleres i samarbejde med forældre og evt. fagfolk. I tilknytning til undervisningen vejledes forældre og personale. Indholdet afhænger af barnets kommunikationsform. Der kan undervises i brug af alternativ og støttende kommunikation, fx talecomputere, tablets og kompenserende apps.
Inden afslutningen evalueres forløbet sammen med forældre og evt. kommune. Hvis det ønskes, udarbejdes en rapport med ideer og forslag til videre foranstaltninger.

Værd at vide: Undervisningen kan foregå i barnets nærmiljø eller på Kommunikationscentret. Forældre, lærere, pædagoger eller kommunal talepædagog kan deltage i undervisningen med henblik på at følge op på denne i dagligdagen.
Kommunikationscentret kan desuden tilbyde at supervisere kommunal talepædagog lærere og talepædagoger i deres arbejde med barnet.

A ydelsesnr.: 8205  Pris:   8.280,- kr.  Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 8206  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 8207  Pris: 30.360,- kr.  Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter