Medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser

Kommunikationscentret har ydelser til børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Ydelserne nedenfor er målrettet børn med komplekse kognitive og tale-, sprog- og kommunikative funktionsnedsættelser, eller børn med komplekse adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser.

Undervisning i Tegn til babyer til forældre og netværk

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner med tilknytning til et lille barn (0-3 år) med forsinket kommunikativ udvikling på baggrund af medfødt hjerneskade og/eller forsinket sproglig udvikling.

Formål: At give deltagerne forståelse for og ideer til hvordan I kan stimulere og støtte barnets kontakt og kommunikative udvikling ved at bruge tegn.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene, om jeres barns kommunikation og sprog.
Gennem undervisningen får I:
• Viden om jeres barns kommunikative og sproglige udvikling og hvordan I kan stimulere jeres barn
• Ideer til at bruge støttetegnene i hverdagen
• Øvelse i at bruge- og aflæse kropssprog og tegn i samspillet med jeres barn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn sammen med jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn. I får idéer til at opnå fælles opmærksomhed og kontaktlege med jeres barn
• Fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen
• Mulighed for at få sparring på jeres egne erfaringer

Værd at vide: Ydelse B 8244 består af en indledende udredning af barnets kommunikative udvikling, hvor konsulenten ser barnet i hjemmet eller dagforanstaltning, observerer og evt. tester barnet, samt tale med forældrene om barnets udvikling og udviklingsmåder. Hvis barnet allerede er udredt ift. kommunikation tilrettelægges undervisningen i tegn til tale på basis af en samtale med forældrene, det foregår på Kommunikationscentret (A Ydelse 8243) . Den efterfølgende undervisning tilrettelægges over 3 gange og foregår i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune. Hvis undervisningen foregår udenfor Storkøbenhavn lægges flere timer på til kørsel.

A Ydelsesnr.: 6222  Pris: 15.640,- kr. Omfang: 17 timer, heraf 8,5 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 6223  Pris: 18.860,- kr. Omfang: 20,5 timer heraf 10,5 vejl ATA timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter