Undervisning i Tegn til forældre og netværk (1 familie)

Lovgivning: Lov om social service § 41.

Målgruppe: Forældre og andre netværkspersoner med tilknytning til et barn med særlig behov for støtte til den sproglige og kommunikative udvikling. Undervisningen kan gives på flere niveauer.

Formål: At give deltagerne forståelse for og ideer til hvordan de kan stimulere og støtte barnets kommunikative udvikling ved at bruge tegn.

Indhold: Undervisningen til den enkelte familie og netværk tilrettelægges efter nærmere aftale og baseres på en samtale med forældrene om jeres barns kommunikation og sprog.
Gennem undervisningen får I:
• Viden om jeres barns kommunikative og sproglige udvikling og hvordan I kan stimulere jeres barn
• Ideer til at bruge støttetegnene i hverdagen
• Øvelse i at bruge- og aflæse kropssprog og tegn i samspillet med jeres barn
• Ideer til selv at arbejde videre med tegn sammen med jeres barn

Form:
• Korte oplæg
• Gennemgang af tegn og praktiske øvelser. Vi arbejder med mimik, kropssprog, førte tegn til tale og støttetegn
• Der arbejdes med et tegn-ordforråd tilpasset jeres barns udvikling og interesser
• Der er fokus på hvordan kursusindholdet kan anvendes i dagligdagen og mulighed for at få sparring ift. jeres egne erfaringer

Værd at vide: Ydelse B 8246 består af en indledende udredning af barnets kommunikative udvikling, hvor konsulenten ser barnet i hjemmet eller dagforanstaltning, observerer og evt. tester barnet, samt taler med forældrene om barnets udvikling og udtryksmåder. Hvis barnet allerede er udredt ift. kommunikation tilrettelægges undervisningen i Tegn til tale på basis af en samtale med forældrene, det foregår på Kommunikationscentret (A Ydelse 8245) . Den efterfølgende undervisning tilrettelægges ovre 3 gange, og foregår i barnets hjem og sammen med barnet. Som opfølgning på undervisningen kan der tilbydes yderligere undervisning eller vejledning til familie og netværk efter nærmere aftale med den visiterende kommune. Hvis undervisningen foregår udenfor Storkøbenhavn lægges flere timer på til kørsel

A Ydelsesnr.: 6224  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 8,5 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 6225  Pris: 18.860,- kr.  Omfang: 20,5 timer, heraf vejledende 10,5 ATA- timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter