Mit barn er 7-18 år - hvilken rådgivning kan I tilbyde?

Blinde og svagsynede elever kan få vejledning og specialpædagogisk bistand i forbindelse med deres undervisning. Vi har tilbud, der retter sig mod børn/unge i almindelig skoleregi, såvel som i specialskoleregi.

Vi rådgiver og vejleder lærere, personale i fritidsordningen, i hjemmet etc. Rådgivningen kan handle om, hvordan det fysiske miljø i hjemmet og på skolen skal indrettes. Om hvilke undervisningsmaterialer der egner sig, eller hvordan særligt udstyr kan anskaffes og bruges.
På specialskoler vejleder vi i vurdering af synsfunktionen i relation til barnets/den unges generelle udvikling.
Rådgivningen søges for et kalenderår ad gangen, og foregår efter folkeskoleloven samt lov om social service.
Der er også mulighed for undervisning i ADL (Almindelig Daglig Levevis) og mobility.

Visitation:

Synskonsulenten vurderer, på baggrund af dit barns behov, hvad rådgivningen for det kommende år skal omfatte. Det er kommunen der, efter dialog med forældre og synskonsulent, endeligt træffer afgørelse om hvilken ”pakke” der skal bevilges.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter